Målet for en IT funktion

Jeg har i løbett af et par år gjort mig nogle tanker om hvad det generiske mål for en IT funktion i en større organisation kunne være. Tankerne har givet mig meget værdi i rollen som IT-chef, og jeg håber at de kan bidrage til andres gode tanker og idéer.

Mine tanker er nedfældet i nedenstående artikel, der blandt andet er brugt til en gæsteforelæsning på Aarhus Universitet. Artiklen er på engelsk.

Feedback på indhold eller en diskussion af samme er yderst velkommen.

/dann